معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار خبر: 1398/05/08

 اولین فراخوان ارائه پیشنهاد با موضوع " کاهش هزینه های تحقیقات " برگزار می گردد.

 

علاقه مندان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا  30 آذرماه 98، در سامانه پیشنهادات دانشگاه به آدرس http://pishnahad.fums.ac.ir/  ثبت نمایند.

گفتنی است، به پیشنهادات برتر طبق آیین نامه نظام پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی فسا پاداش تعلق خواهد گرفت.

 

farakhan 1