معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار خبر: 1397/08/20

کارگاه اخلاق درپژوهش به منظور توانمندسازی اساتید هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران روزدوشنبه مورخ 28/8/1397 در سالن روزبهان دانشگاه  با ارائه جناب دکتر مجتبی فرجام برگزار می گردد.  برنامه ی کارگاه جهت اطلاع از روند اجرای کارگاه به شرح زیر می باشد:
 
 برنامه زمان بندی کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
تاریخ برگزاری : 28/8/1397
مدرس : آقای دکتر مجتبی فرجامدوشنبه 28/8/1397

 

8:30-8

مراسم افتتاحيه

پخش قرآن و خوش آمد گویی و معرفی مدرس10-8:30

سخنرانی

·  Authorship

·  Why Authorship matters

·  Who is an author

·  Non-Author contributors11:30-10سخنرانی

·         Mega Projects

·         Order of authors

  • How to prevent  conflict of interest
  • Notes
12-11:30

پذیرایی

13:30-12

سخنرانی·         Acknowledgement

·         Incorrect authorships

·         Redundant publication

·         Plagiarism

14:30-13:30

نماز و ناهار15:30-14:30

سخنراني

·         Data Fabrication

·         Data Falsification

·         Research Misconduct

16-15:30اختتامیه و اهدا گواهی های کارگاه