معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار خبر: 98/04/03 
 
دفتر توسعه فناوري سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در راستاي توسعه، حمايت و نهادينه نمودنفناوري سلامت و رفع نيازهاي آموزشي جامعه محترم پزشكي كشور، قسمتي از برنامه‌هاي آموزشي خود را مطابق با استانداردهاي جهاني آموزش الكترونيكي و در قالب برنامه‌هاي آموزش مداوم از طريق اينترنت ارايه مي‌نمايد.
اين سامانه آموزش مجازي به آدرسhttp://Htdo.tums.ac.ir  قابل دسترس علاقمندان مي باشد.شركت كنندگان پس از ثبت نام در سامانه مي توانند به صورت رايگان از آن استفاده نموده و در پايان هر دوره آموزشي در صورت شركت و موفقيت در آزمون، گواهي گذراندن دوره را دريافت نمايند.