معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار: 97/12/1
 
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا از سفر دکتر ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به این دانشگاه در دوم اسفندماه برای بررسی وضعیت پژوهشی و بازدید از مرکز و آزمایشگاههای تحقیقات و مرکز رشد فناوری سلامت خبر داد .

 

به گزارش وب دا؛ دکترمجتبی فرجام افزود: بررسی وضعیت پژوهشی دانشگاه با استفاده از سامانه های بین المللی و به خصوص سامانه علم سنجی وزارت بهداشت، نشست با هیات رییسه، اعضای هیات علمی، دانشجویان پژوهشگر و مسوولین مختلف پژوهشی، ارزیابی چگونگی عملکرد پروژه‌های ثبت بیماری‌ها و کوهورت های جوانان و والدین در دانشگاه، بررسی وضعیت علم سنجی و چگونگی فعالیت های پژوهشی دانشگاه، نظارت بر تهیه ابزار و وسایل تحقیقاتی در آزمایشگاه مرکزی تحقیقات و مشاهده روندهای پژوهشی و همچنین فناوری دانشگاه از جمله اهداف سفر معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به دانشگاه می باشد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه بیان کرد: بررسی وضعیت شاخص‌های پژوهشی علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی فسا، ارزیابی وضعیت مالی موجود در دانشگاه از نظر درصد هزینه کرد دانشگاه در پژوهش به عنوان یکی از شاخص‌های مهم پیشرفت دانشگاه و بازدید از مرکز تحقیقات و مرکز رشد و آزمایشگاه مرکزی تحقیقات از دیگر اهداف این سفر است.