معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار:  97/11/24

 

موسسه ملی تحقیقات سلامت ملی جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگویی به وظیفه تعیین شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص ارایه شواهد مناسب و بهنگام برای انجام پژوهش های کاربردی در کشور، آمادگی خود را برای پذیرش طرح های پیشنهادی  در محورهایی که در زیر آمده است، اعلام می دارد.

 

عناوین فراخوان:

  • مطالعه تطبیقی نظام آموزش پزشکی عمومی و ارائه الگوی کاربردی برای ایران
  • مطالعه تطبیقی جایگاه پزشک عمومی در نظام سلامت و ارائه الگو برای ایران
 
شرایط:

1. نسخه اصلی پروپوزال باید به امضای کلیه پیشنهاددهندگان (مجریان و همکاران اصلی) رسیده باشد و به آدرس تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر، پلاک 70 ارسال گردد. فرم پیشنهاد طرح از صفحه خانگی موسسه ملی قابل دریافت است (http://nihr.tums.ac.ir) , و لطفا پس از تکمیل به آدرس  نیز ارسال گردد.

2. برای کلیه طرح ها فرم تعریف پروژه پژوهشی (RFP) وجود دارد که پیوست می باشد. مبلغ درج شده در فراخوان برآورد اولیه از بودجه پیشنهادی است و باید در شرح پیشنهاد طرح هزینه ها توجیه گردد.
توجه اینکه در شرایط مساوی طرح هایی مصوب می گردند که هزینه کمتری درخواست کرده باشند.

 

3. دریافت پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 97/12/25 خواهد بود.