معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار: 97/11/24
 
به اطلاع اساتید، دانشجویان و پژوهشگران گرامی می رساند بر طبق قوانین کمیته ملی اخلاق، از ابتدای سال1395 صدور کد برای طرح های انجام شده و یا در حال اجرا به هیچ عنوان  وجاهت قانونی نداشته و تخلف محسوب می شود
قابل ذکر استکه انجام طرح های پژوهشی کار با حیوانات آزمایشگاهی ملزم به داشتن مدرک معتبر دال بر گذراندن این نوع کارگاه ها می باشد.
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه فرمایید:

 

فایل پیوست