معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

 تاریخ انتشار خبر: 97/11/7
 
با آغاز تحریم‌های ثانویه  آمریکا، با وجود معاف بودن غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از این تحریم‌ها، معاملات مربوط به  آنها به علت محدودیت‌های بانکی و همچنین بیم طرف‌های خارجی از مجازات‌های ایالات متحده، دچار اختلال شده است. این امر محدودیت‌هایی برای بیماران به لحاظ عدم دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد نموده که ممکن است منجر به فوت، معلولیت و یا تشدیدی بیماری هموطنان گردد. لذا با توجه و تأکید معاون حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یکی از مهمترین اقدامات به منظور نشان دادن وجهه ظالمانه و نامشروع این تحریم‌ها در سطح جهانی، مستند سازی علمی آثار تحریم‌ها از طریق انتشار مقالات و انجام پژوهش‌های علمی توسط اعضای هیات علمی، متخصصین و دانشجویان با استفاده از داده‌های میدانی خواهد بود. لذا پژوهشگران می توانند مستندسازی علمی آثار تحریم‌های ظالمانه آمریکا را به عنوان یکی از اولویت‌های پژوهشی در دستور کار خود قرار دهند.