معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

مراسم بيست و چهارمین جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي روز دوشنبه 24/10/1397 ساعت 9 صبح در سالن امام جواد(ع) وزارت بهداشت، برگزار خواهد شد.