معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع می‌رساند کارگاه آشنايی با ابزارهای پژوهش و نظام نوين اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ايران (نوپا) برای دو گروه اعضای هيات علمی پاية و بالينی دانشگاه به صورت جداگانه، برای تاريخ چهارشنبه 3 بهمن سال جاری برگزار می گردد. مدرس اين کارگاه آقای دکتر پيام کبيری، رئيس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری ستاد هستند. با توجه به اهميت موضوع، کارگاه مذکور مطابق راهنمای پيوست، در دو بخش متفاوت برای همکاران هيات علمی گروه علوم پايه از ساعت 8:30 صبح إلی 10:30 در محل دانشگاه و برای همکاران هيات علمی بالينی و درمانی از ساعت 11 إلی 13 در محل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزار خواهد شد.

 

پیوست ها:

Noupa workshop program

noupa workshop protocol