معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع اساتید و پژوهشگران گرامی می رساند پیرو اعلام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از این پس امتیاز استناد به مقالات دارای بیش از صد نویسنده (چاچ شده طی سال های 2017-2013) در ارزشیابی سالانه دانشگاه در سال 96 به یک پنجاهم تقلیل یافته و سپس رتبه بندی صورت می پذیرد.