معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

حکم انتصاب دکتر ناهید مرتضوی دهکردی به عنوان مدیر ثبت بیماری ها و رئیس دبیرخانه ثبت در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا

به گزارش وب دا :به پیشنهاد دکتر مجتبی فرجام؛ معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه و ابلاغ دکتر علی اصغر خالقی ؛ ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی فسا ، سرکار خانم دکتر ناهید مرتضوی دهکردی به عنوان مدیر ثبت بیماری ها و رئیس دبیرخانه ثبت در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا منصوب شدند. همچنین اعضای شورای نظارت بر ثبت بیماری ها با احکام جداگانه ای از سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه انتخاب گردیدند.