معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

در چند دهه اخیر سلامت معنوی به عنوان یکی از ابعاد چهارگانه سلامت شناخته شده است. بدین منظور گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی در نظر دارد ششمین همایش ملی سلامت معنوی را در 2 و 3 اسفندماه 1397 در شهر مقدس قم برگزار نماید. اساتید و دانشجویان می توانند ضمن شرکت در همایش بر غنای آن بیافزایند. لازم به ذکر است که فراخوان مقالات صورت گرفته و از طریق وب سایت فرهنگستان علوم پزشکی به آدرس www.ams.ac.ir ثبت نام، ارسال مقالات و سایر اطلاعات قابل دسترسی است.