معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

دکتر مجتبی فرجام؛ معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا اعلام نمودند:

براساس نامه شماره 3852/د/700 مورخ 16/09/1395 معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت جناب آقای دکتر رضا ملک زاده،  از تاریخ اول ژانویه 2017 میلادی به بعد مقالات اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه که در فهرست مجلات نامعتبر و جعلي وزارت بهداشت منتشر شوند، مقالات نامعتبر قلمداد شده و فاقد هرگونه امتیاز مادی و معنوی برای نویسندگان و دانشگاه خواهد بود.

http://blacklist.research.ac.ir