معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار خبر: 97/6/25
 
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در نظر دارد استادیاران فعال و جوان دانشگاه‌های علوم پزشکی را با اهدای یک فقره گرنت تحقیقاتی به میزان 150 میلیون ریال مورد تشویق قرار دهد. لذا خواهشمند است نسبت به معرفی و تحویل مدارک زیر تا تاریخ 30 آذر‌ماه سال جاری اقدام فرمایید.کاندیدای مورد نظر لازم است همه شرایط زیر را دارا باشد:

الف- استادیار /طرحی/قراردادی/پیمانی آن دانشگاه باشد (در دانشکده‌های تازه تأسیس مربی هم قابل قبول است).

ب- 40 سال و یا کمتر داشته باشد (متولد اول آبان 1357 یا بعد از آن).

ج- نویسنده اول یا مسؤول مقاله­ای با هر سه شرط زیر:


nal article) یا مروری (systematic or narrative)

  • زمان انتشار: منتشر شده در سال 2017 یا 2018 میلادی (پذیرش یا acceptance مقاله مورد قبول نیست و در هنگام ارسال مدارک می‌بایست مقاله منتشر شده باشد)
  • محل انتشار: مجله‌ای با شاخص (IF (impact factor معادل 3 و یا بالاتر (سال 2016 میلادی) و یا مجله قرار گرفته در فهرست 5% برتر رشته‌های موضوعی مبتنی بر CiteScore (در سامانه منبع­یاب، بخش رتبه‌بندی Scopus با محدود کردن شاخص Percentile به Top 5%، می‌توانید قرار داشتن مجله در فهرست 5% را بیابید)
مشخصات واجدین شرایط می‌بایست طبق جدول زیر به همراه مستندات لازم ارایه شوند:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

وضعیت (استادیار/ مربی)*

مشخصات مقاله به فرمت زیر (فرمت ونکوور):

Guo F, Klauer SG, Fang Y, Hankey JM, Antin JF, Perez MA, Lee SE, Dingus TA. The effects of age on crash risk associated with driver distraction. International journal of epidemiology. 2017 Feb 1;46(1):258-65.

IF مجله در سال 2016

 

مستندات لازم جهت پیوست: الف- تصویر حکم استادیار، ب- تصویر صفحه اول مقاله که شامل عنوان مقاله، اسامی نویسندگان، عنوان مجله و مشخصات سال و شماره و صفحات مقاله باشد.

 

قابل ذکر است معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ملزم به رعایت همه شرایط فوق در معرفی کاندیداها می‌باشد. شایسته است اسامی و مستندات واجدین شرایط با دقت استخراج و طی یک نامه­ ارسال شود.
 
 
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا مراجعه نمائید.