معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

دکتر مجتبی فرجام؛ معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا اعلام نمودند: 

 

در طرح تحقیقاتی که توسط جناب آقای دکتر سید محمدحسین افسریان عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا انجام گرفت؛ بطور کلی 16 گونه مخمری از بیماران جدا گردید که دو گونه Candida haemulonii و Candida sorbosivorans برای اولین بار در ایران از سه بیمار با عفونت های جلدی و ریوی گزارش شد.

دکتر افسریان اظهار نمودند که این دو گونه مخمری معمولا کمتر باعث ایجاد عفونت در انسان می شوند، اما متأسفانه اخیرا شیوع عفونت های قارچی به علت مخمرهای غیر معمول (Uncommon yeasts) رو به افزایش است.
ضمن اینکه ایشان افزودند بعضی از این مخمرهای غیرمعمول مقاومت هائی را نسبت به بعضی از داروهای ضدقارچی از خود نشان داده اند، که این نشان از اهمیت تشخیص سریع و دقیق این عفونت ها می باشد.