معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار خبر : 13 آبان 1397

منبع : مرکز اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری


 توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شد؛

حمایت از 460 رساله دکتری حرکتی به سوی رفع نیازهای پژوهشی کشور


حمایت از رساله‌های دکتری را باید گامی برای حرکت به سوی توانمندسازی دانشجویان دکتری در انجام تحقیقات دانست در این راستا چهارمین فراخوان حمایت از رساله‌های دکتری توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی ریاست جمهوری منتشر شد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سالانه تعداد زیادی رساله دکتری توسط دانشجویان کشور انجام می شود که هدایت آنها به سمت رفع نیازهای اساسی پژوهشی و فناوری کشور به نوعی استفاده از این ظرفیت و پتانسیل بالقوه است. در این راستا صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی کشور هر سال دو فراخوان حمایت از رساله های دکتری را منتشر می کند تا فرصتی برای دانشجویان دکتری سراسر کشور فراهم شود و با استفاده از این حمایت مادی رساله خود را به سرانجام رسانند.

دانشجویان و محققان جوان با ارسال طرح های پژوهشی خود به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در قالب رساله دکتری می توانند از این حمایت مالی برخوردار شوند. بنابراین انتشار این فراخوان را می توان گامی برای توانمندسازی دانشجویان دکتری در انجام تحقیقات و تشویق و کمک به هدایت دانشجویان دانست. بر این اساس 30 میلیون تومان هر رساله دکتری حمایت می شود که در فراخوان اول 103 رساله، فراخوان دوم 160 رساله و فراخوان سوم 197 رساله از این حمایت برخوردار شد. همچنین چهارمین فراخوان نیز 15 شهریور ماه منتشر شده و علاقمندان تا 15 آذر ماه مهلت دارند رساله خود را ارسال کنند.