معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش وب دا: دکتر فرجام معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: طبق اعلام وزارت بهداشت «نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران»با نام اختصاری(نوپا)با هدف بهره‌برداری اثربخش و مبتنی بر اخلاق از تحقیقات، توسعه کمی و کیفی،مدیریت و هدایت بهینه پژوهش‌های نظام سلامت، افزایش دسترسی پژوهشگران به منابع اطلاعاتی، ارتقای مشاهده‌پذیری نتایجتحقیقات وپایش، رصد، توزیع و ترویج دانش تولید شده از پژوهش‌های پزشکی در معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت طراحی و پیاده‌سازی شده است. این نظام مجموعه‌ای از شیوه‌نامه‌ها و سامانه‌های اطلاعات پژوهشی شامل اطلاعات پژوهشگران و نویسندگان مقالات، طرح‌های تحقیقاتی، پایان‌نامه‌ها، مقالات، مجلات،‌ کتاب‌ها و سایر اقلام اطلاعاتی است. سامانه‌هاینوپاشامل12 سامانهاطلاعات علمی پژوهشی است که 12 خدمت نوین پژوهشی را به پژوهشگران علوم پزشکی کشور ارائه می‌نماید. این سامانه‌ها شامل سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی، سامانه نشریات (مجلات) علمی پژوهشی، سامانه انتشارات و کتب، بانک پایان‌نامه‌ها، سامانه مجلات نامعتبر و جعلی، سامانه نتایج و اخبار پژوهش‌های سلامت، سامانه منبع یاب، سامانه مشابهت یاب، بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی،کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی، سامانه علم سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و بانک اطلاعات طرح‌های تحقیقاتی است. فهرست و آدرس تمامی این سامانةهادردرگاهنوپابه آدرسwww.research.ac.irموجود است.