معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع پژوهشگران می رساند طبق اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرای مطالعات بالینی و مطالعات هم ارزی زیستی (بیواکیووالانس) توسط شرکت های دارویی و یا مراکز دانشگاهی بر روی داروها/ فراورده های دارویی خارج از فهرست رسمی داروهای ایران، تنها بعد از اخذ مجوزهای لازم از جمله مجوز CTA (Clinical Trial Authorization) از سازمان غذا و دارو و تایید پژوهش توسط کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی معتبر و ثبت در سامانه ثبت کارآزمایی های بالینی ایران ممکن می باشد و عدم دریافت مجوزهای یاد شده با استناد به ماده 2 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی، از مصادیق تخلفات پژوهشی محسوب می گردد.

پیوست ها:

Bioequivalence.pdf حجم فایل:500.17 کیلوبایت
Official list of Iranian drugs.xls حجم فایل:617.50 کیلوبایت