معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

سرفصل های کارگاه مرور سیستماتیک

مقدمه و معرفی، مطالعات مروری ساختار یافته (سیستماتیک) و متاآنالیز چه مشخصاتی دارند و تفاوت آنها با مطالعات مروری معمولی در چیست؟

مراحل اجرای مطالعه مروری ساختار یافته کدامند؟

اجزای مقالات مروری ساختار یافته کدامند؟ معرفی معیارهای PRISMA و ثبت مقالات مروری در پایگاه های بین المللی.

متا آنالیز چیست و چرا باید انجام شود؟ انواع effect size  ها و چگونگی استخراج آنها از مقالات.

روش های گرفتن میانگین وزن دهی شده از effect size ها کدامند و فرضیات آنها چیست؟

عدم تجانس در متا آنالیز و راهکار های تشخیص آن، آنالیز های تکمیلی و مروری بر متا آنالیز.

پیوست ها:

list.docx حجم فایل:1.05 مگابایت
Presentation2.ppt حجم فایل:3.21 مگابایت
Presentation1.ppt حجم فایل:4.25 مگابایت
Time table.pdf حجم فایل:276.61 کیلوبایت