معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

با توجه به برگزاری چهارمین جشنواره پژوهشی حکیم شرق در آذر ماه سال جاری مبنی بر تعیین پژوهشگر برتر، از کلیه پژوهشگران عضو هیئت علمی در علوم پایه و علوم بالینی و مربیان و دانشجویان دعوت به عمل می آید که مدارک و مستندات پژوهشی خود را از تاریخ 1/1/1395 الی 1/1/1396 همراه با فرم های موجود در سایت معاونت تحقیقات تکمیل نموده و تا تاریخ 13  آذر ماه به معاونت پژوهشی تحویل نمایند

 

پیوست ها:

bartar-student.pdf حجم فایل:530.85 کیلوبایت
Bartar asatid-1396.pdf حجم فایل:528.46 کیلوبایت
form bartar-student.doc حجم فایل:126.00 کیلوبایت