معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

با حضور تیم هماهنگی مرکزی کوهورت جوانان دکتر ونداد شریفی، دکتر احمد حاجبی و دکتر سیدعباس متولیان در محل مرکز تحقیقات بیمارهای غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی فسا، هماهنگی‌های لازم برای ادامه کوهورت جوانان در محل پایگاه مطالعات آینده‌نگر ششده انجام گرفت. این مطالعه که از سال 1394 آغاز شده است و در فاز اول تعداد 1500 نفر از افراد 15 تا 35 سال منطقه روستایی و 1500 نفر از منطقه شهری را با یک شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی وارد مطالعه نمود؛ در فاز دوم که از شهریور ماه امسال ادامه پیدا می‌کند افراد وارد شده در فاز اول به مدت 10 سال مورد پیگیری قرار خواهند گرفت. روند مطالعه به این صورت است که هر شش ماه یک بار، بصورت تلفنی با افراد تماس گرفته می‌شود و اطلاعات تکمیلی اخذ می‌گردد و هر 2 سال یکبار از افراد خواسته می شود برای انجام مصاحبه و آزمایش‌های مورد نیاز به پایگاه مطالعاتی بیایند. انجام این تحقیق هیچ هزینه ای برای فرد نخواهد داشت.

هدف از این تحقیق که جزو مطالعات آینده‌نگر و طولی است و قوی‌ترین و ارزشمندترین نوع مطالعات در دنیای علوم سلامت محسوب می‌شوند، این است که بفهمیم چقدر جوانان در طول زمان، دچار مشکلات مختلف سلامتی، از جمله ناراحتی ها و بیماریهای اعصاب و روان و سوانح و حوادث و سایر بیماریها می شوند، چه مشکلاتی باعث می شود برخی از افراد بیمار شوند و چه عواملی افراد را در برابر بیماری محافظت می کند. از نتایج این مطالعه برای بهبود خدمات بهداشتی درمانی استفاده خواهد شد.

لازم به ذکر است این مطالعه آینده‌نگر ارزشمند فقط در دو مرکز در کشور انجام می‌پذیرد که فسا و کرمانشاه به عنوان این مراکز انتخاب شده‌اند.