معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

با عنایت به ابلاغ مقام محترم وزارت در خصوص اجرای برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های وابسته در سال 1396به منظور دستیابی به پیامدهای مورد انتظار آن و در نهایت توسعه کیفی و کمی تحقیقات و فناوری سلامت در کشور و لزوم اجرایی شدن برنامه واحد همتاپروری مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران، فراخوان دریافت پروپوزال گرانت‌های تحقیقاتی از متقاضیان شرکت در طرح فوق الذکر را بشرح ذیل اعلام می گردد.

پیوست ها:

grant.pdf حجم فایل:339.40 کیلوبایت