معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند کارگاه آموزش نرم افزار های مدیریت منابع روز دوشنبه مورخ 12/4/1396 در سالن نحوی دانشگاه با حضور اساتید و دانشجویان برگزار می گردد.