معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

یکی از شاخص های بین المللی ارزشیابی دانشگاهها، تعداد مقالات منتشر شده دانشگاه در 10 % مجلات برتر هر رشته بر اساس شاخص های ارزشیابی مجلات مانند SJR است. معمولاً این مقالات بیشتر دیده شده و بیشتر استناد می گیرند. یکی از برنامه های دانشگاه ها می تواند هدف قراردادن این مجلات برای انتشار مقالات خود باشد که خود نمادی از کیفیت بالای مقالات مربوطه خواهد بود.

با کمال مسرت به اطلاع می رساند با توجه به گزارش معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی فسا با داشتن 6/98 درصد مقالات منتشر شده در 10 % مجلات برتر شاخص SJR در سال 2016 ، بعنوان برترین دانشگاه در بین دانشگاههای تیپ سه معرفی گردید.