معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

با حضور دکتر علی اصغر جهانگیری مدرس تولید و مدیریت بازار و استاد دانشگاه فرانکفورت آلمان و دانشگاه تربیت مدرس تهران جلسه ای با اعضای هیئت علمی دانشگاه پیرامون چگونگی به بازار رساندن محصولات تولیده شده به صورت پروتایپ در دانشگاههای تحت هدایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت مطبوع در روز چهارشنبه 6 بهمن ماه برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور دکتر مجتبی فرجام معاون تحقیقات و فناوری برگزار شد ایشان ضمن اشاره به موانع تولید و مشکلات اجرایی، فرایند مطالعات بازار، طرح های توجیهی و بازاریابی محصولات دانش بنیان ایده پردازی شده و پروتایپ های حاصل از تلاش اعضای هیئت علمی از دکتر جهانگیری راهکارهای رفع این موانع را جویا و به صورت بارش افکار با اعضای هیئت علمی در این زمینه به بحث و تبادل نظر پرداختند. یادآوری می شود مرکز رشد واحدهای فناوری با هدف حمایت از ایده های فناورانه اعضای هیئت علمی و دانشجویان با مصوبه وزارت بهداشت برای نخستین بار در دانشگاههای هم تیپ، در دانشگاه علوم پزشکی فسا مجوز به کار گرفته و شرکتهای دانش بنیان تابعه دانشگاه با هدایت این مرکز در صدد اختراع و نوآوری و تولید محصول در زمینه های دارویی، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی می باشند.