معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

سومین جشنواره پژوهشی حکیم شرق به مناسبت هفته پژوهش روز سه شنبه مورخ 23/9/1395 در سالن روز بهان دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه دکتر فرجام معاون تحقیقات و فناوری دستاوردهای معاونت را طی یک سال گذشته بیان و از پیشرفت های پژوهشی دانشگاه طی این مدت ابرازخرسندی کردند. ریاست محترم دانشگاه دکتر عسکری نیز کسب رتیه اول معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا را درپایش برنامه عملیاتی کشور تبریک گفتند و آن را نتیجه همدلی و همراهی بین معاونت و پژوهشگران دانستند و ادامه این روند را خواستار شدند . در پایان جلسه از پژوهشگران برتر تقدیر و جوایزی اهدا گردید.

پژوهشگران برگزیده :

1-      آقای دکتر محمد هاشم هاشم پور          پژوهشگر برگزیده استادیار بالینی        

2-      آقای دکتر علی خانی جیحونی           پژوهشگر برگزیده دانشکده پرستاری

3-      آقای دکتر علیرضا ابراهیمی نژاد       پژوهشگر برگزیده استادیار پایه

4-      آقای علی اکبر رشیدی                     پژوهشگر برگزیده غیر هیئت علمی

5-      آقای پژمان باقری                        پژوهشگر برگزیده کارشناسی ارشد هیئت علمی