معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع می رساند، دسترسی آزمایشی به 33 عنوان از مجلات ناشر BMJ برای دانشگاه های علوم پزشکی کشور برقرار گردید. این مجلات در آدرس زیر قابل مشاهده و دسترسی هستند.

Journals.bmj.com