معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع میرساند دسترسی آزمایشی به مجموعه   Cochrane Clinical Answers از ناشر Wiley  از طریق آدرس زیر و تا 15 ژانویه 2017 فراهم شده است.

http://cochraneclinicalanswers.com