معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند سومین جشنواره پژوهشی حکیم شرق در هفته سوم آذرماه برگزار خواهد شد. بدین وسیله از کلیه پژوهشگرانی که تمایل دارند در رقابت انتخاب پژوهشگر برتر شرکت نمایند، تقاضا می شود فرم انتخاب پژوهشگر برتر را تا روز شنبه 13 آذر ماه تکمیل نموده و همراه با مستندات به صورت فیزیکی به معاونت تحقیقات و فناوری (خانم بردبار زارعی) تحویل نمایند. جهت دریافت فایل آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی کلیک نمایید.