معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع کلیه پژوهشگران می رساند سومین جشنواره پژوهشی حکیم شرق در هفته سوم آذرماه برگزار خواهد شد. بدین وسیله از کلیه پژوهشگرانی که تمایل دارند در رقابت انتخاب پژوهشگر برتر شرکت نمایند،تقاضا می شود فرم انتخاب پژوهشگر برتر را تا روز شنبه 13 آذر ماه تکمیل نموده و مستندات خود را نیز از طریق همان فرم ارسال نمایند. در این دوره  جهت رفاه حال پژوهشگران و پیشگیری از مراجعات حضوری درخواست شرکت در رقابت تنها از طریق همین فرم امکانپذیر می باشد. لطفا قبل از تکمیل فرم آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر را مطالعه نمایید.