معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) در نظر دارد یک کارگاه اموزشی به شرح زیر را در آذر ماه سالجاری برگزار کند.

 

کارگاه تحلیل قدرت آماری (Analysis of Ststistical Power)

استاد مدعو: دکتر سعید شهراز، استادیار دانشگاه Tufts آمریکا

زمان: کارگاه اول، سه شنبه دوم آذر ماه 1395، کارگاه دوم، چهارشنبه سوم آذر ماه 1395 (از ساعت 8 لغایت 17)

مهلت ثبت نام: سه شنبه 18 آبان ماه 1395

 

کارگاه نگارش علمی صریح و موفق (Clear and Successful Scientific Writing)

استاد مدعو: دکتر Will McFarland و دکتر علی میرزازاده، استادیار دانشگاه کالیفرنیا آمریکا (UCSF)

زمان: کارگاه اول، 13 لغایت 14 آذر ماه 1395 و کارگاه دوم، 15 لغایت 16 آذر ماه 1395 (از ساعت 8 لغایت 16:30)

مهلت ثبت نام: دوشنبه 17 آبان ماه 1395

 

کارگاه پیشرفته مرور سیستماتیک، متاآنالیز و کاربردهای GRADE در تدوین راهنماهای بالینی

استاد مدعو: دکتر بهنام صادقی راد و خانم Rebecca L. Morgan از دپارتمان اپیدمیولوژی و آمار حیاتی دانشگاه McMaster کانادا

زمان: 21 لغایت 23 آذر ماه 1395 (دو روز اول از ساعت 8 لغایت 17 و روز سوم تا ساعت 15 )

مهلت ثبت نام: یکشنبه 23 آبان ماه 1395

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه به نشانی http://nimad.ac.ir قسمت آموزش پژوهش مراجعه شود.