معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

بدین وسیله فراخوان سوم طرح های تحقیقاتی (مهر ماه 1395) موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) را به استحضار می رساند. در این راستا، سامانه مدیریت پژوهش موسسه (http://nimad.ir) از روز 15 مهر ماه لغایت 15 آبان ماه آماده ثبت طرح های تحقیقاتی اولیه (preproposals) پزوهشگران است. لازم به تذکر است این مهلت تمدید نخواهد شد. اطلاعات بیشتر در خصوص فرایند ثبت و ارزیابی طرح های تحقیقاتی موسسه در وب سایت موسسه به نشانی http://nimad.ir قابل دسترس است.