معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

دانشجویان جدید دانشگاه­های کشور از تاریخ 15/7/1395 تا 5/8/1395 می­توانند با مراجعه به پایگاه اطلاعاتی بنیاد اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع­رسانی بنیاد ملّی نخبگان،فرایند نام­نویسی از دانشجویان جدید دانشگاه­ها برای بهره­مندی از جایزه­های تحصیلی بنیاد ملّی نخبگان به شرح ذیل است:


1. دانشجویان نوورود و متقاضی جایزه­های تحصیلی (در دوره­های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) از تاریخ 15/7/1395 تا 5/8/1395 می­توانند با مراجعه به پایگاه اطلاعاتی بنیاد( به نشانیhttp://soraya.bmn.ir اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری و گزینۀ" درخواست استفاده از جایزه­های تحصیلی"را فعال کنند.

2. شرط لازم :متقاضیان برای بهره‌مندی از این جوایز باید دارای دست‌كم یكی از ویژگی‌های زیر و حائز بیشترین امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی باشند:

الف.كسب مدال طلا ، نقره یا برنز در المپیادهای دانش‌آموزی ملّی و جهانی

ب. كسب رتبة برتر در آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاه‌های كشور (رتبه‌های كشوری زیر 1000 ورود به دورة كارشناسی یا دكتری حرفه‌ای در گروه‌های ریاضی و فنی، تجربی، علوم انسانی، هنر یا زبان‌های خارجی، رتبه‌های زیر 50 در مجموعة امتحانی در دورة كارشناسی ارشد)

ج. كسب رتبة اول تا سوم در المپیادهای ملّی دانشجویی

د. كسب رتبة برتر در آزمون‌های سراسری علوم پزشكی كشور اعم از آزمون‌های جامع، پیش‌كارورزی، دستیاری در رشته‌های پزشكی، دندان‌پزشكی و داروسازی و دستیاری فوق تخصصی پزشكی

ه. كسب عنوان دانشجوی ممتاز دانشگاه‌ها

و. كسب عنوان دانشجوی نمونة كشوری

ز. برگزیده شدن در جشنواره‌های علمی،پژوهشی،‌ فنّاورانة مورد تأیید بنیاد

ح. برگزیده شدن در مسابقات قرآنی مورد تأیید بنیاد

ط. فعالیت‌های هنری یا ادبی برجسته

ی. برگزیده شدن در مسابقه‌های ملی و جهانی مهارت

ك. ثبت اختراع برگزیده براساس آیین‌نامة شناسایی و پشتیبانی از اختراع‌های برگزیده

3.شرط کافی:دانشجویان باید اولاً حدنصاب لازم را از فعالیت‌های نخبگانی (شامل فعالیت­های فنّاورانه، پژوهشیو آموزشی) به‌دست آورند و ثانیاً حائز بیشترین امتیاز در بین سایر متقاضیان باشند.

یادآوری: بررسی داشتن حد نصاب لازم و کسب بیشترین امتیاز در بین متقاضیان، بر اساس فعالیت‌های نخبگانیِ اعلامیِ متقاضی، توسط سامانة اطلاعاتی بنیاد محاسبه می‌شود.

4. مصادیق فعالیت‌های نخبگانی دارای امتیاز به شرح زیر است:

الف. موفقیت‌های علمی در دانشگاه (آموزشی، پژوهشی، فنّاورانه و ..)

ب. كسب جایزه‌های تحصیلی بنیاد

ج. كسب رتبة برتر در آزمون‌های علمی (مانند كنكور، آزمون های سراسری علوم پزشكی، المپیادهای دانشجویی و...)

د.‍ برگزیده شدن در جشنواره‌های علمی،پژوهشی،‌ فنّاورانة مورد تأیید بنیاد(مانند جشنواره های خوارزمی، رازی، فارابی، رویش،شیخ‌بهایی و ...)

ه‍. برگزیده شدن در جشنواره‌های معتبر ادبی و هنری یا فعالیت‌های‌قرآنی مورد تأیید بنیاد

5.دانشجویان زیر در اولین سال ورود به دانشگاه، بدون محاسبه امتیاز، مشمول جایزه­های تحصیلی می­شوند ولیلازم است در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد نام­نویسی و اطلاعات خود را تکمیل کنند.

الف. برگزیدگان حائز مدال طلا، نقره یا برنز کشوری در المپیادهای ملی دانش­آموزی

ب. برگزیدگان حائز رتبه اول تا سوم در المپیادهای ملّی دانشجویی (در سال برگزیده شدن(

ج. برگزیدگان حائز رتبه 1 تا 150 در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه علوم ریاضی و فنی

د. برگزیدگان حائز رتبه 1 تا 100 در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه علوم تجربی

ه. برگزیدگان حائز رتبه 1 تا 100 در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه علوم انسانی

و. برگزیدگان حائز رتبه 1 تا 100 در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه هنر

6.باتوجه به اینكه امتیازهای دانشجویان به كمك نرم‌افزار تخصصی محاسبه می‌شود لازم است:

1-6: همة اطلاعات به طور كامل در سامانه بارگذاری شود.

2-6:فرصت نهایی برای تكمیل پرونده، پنجم آبان­ماه سال جاری استو ضروری است دانشجویان اطلاعات خود را به همراه مدارک مثبته حداکثر تا این تاریخ در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری کنند.

7.  دانشجویانِ ورودی سال­های گذشته که به هر دلیلی نتوانسته­اند پیشتر درخواست بهره­مندی از جایزه­های تحصیلی را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد ثبت کنند، مجازند از این فرصت برای ثبت درخواست استفاده کنند و در صورت کسب امتیاز لازم و وجود ظرفیت، در فهرست برگزیدگان قرار خواهند گرفت.

 

یادآوری مهم 1چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی خلاف واقع را بارگذاری كرده است، متقاضی نه‌فقط از این جایزه بلكه از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود.

 

یادآوری مهم 2تحویل اطلاعات ،‌ بررسی اطلاعات و اعلام نتایج صرفاً از طریق سامانة اطلاعاتی بنیاد و به شكل الكترونیكی صورت می‌پذیرد و بنیاد به هیچ عنوان پاسخ‌گوی حضوری نیست.

 

یادآوری3:دانشجویان گرامی برای اطلاع از مفاد مقررات جایزه­های تحصیلی می­توانند به وبگاه بنیاد ملّی نخبگان)به نشانی(http://www.bmn.ir مراجعه فرمایند.