معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

طی حکمی از سوی دکتر مجتبی فرجام معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، دکتر علی قنبری اسد به عنوان رییس کتابخانه مرکزی دانشگاه منصوب گردید.

متن این حکم به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای دکتر علی قنبری اسد

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه

با سلام و احترام

نظر به تعهد و شایستگی های جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت " رئیس کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فسا "منصوب می شوید. امید است ضمن برخورداری از خرد جمعی و جلب مشارکت اعضای محترم هیأت علمی، با برنامه ریزی مناسب و نظارت دقیق بر امورات محوله در جهت توسعه کمی و کیفی کتابخانه دانشگاه موفق باشید.

دکتر مجتبی فرجام

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه