معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

کارگاه علم سنجی  با حضور اساتید و دانشجویان در سالن نحوی دانشگاه  امروز دوشنبه مورخ 12/6/1395توسط خانم الهام احرام پوش برگزار گردید. در این کارگاه مفاهیم و کاربردهای علم ‌سنجی، معرفی خلاصه ای از شاخص ‌های علم‌ سنجی و ..... مطرح، و توضیحات لازم ارائه گردید.

پیوست ها:

elmsanji.pptx حجم فایل:7.53 مگابایت