معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

در نشست مشترک مدیر گروه بیوشیمی دانشگاه با ریاست بخش نروشیمی انستیتو نروساینس بنگلور هندوستان، پروفسور ریتا کریستوفور، دو طرف ضمن ارائه زمینه های تحقیقاتی خود به تبادل نظر در مورد همکاری های پژوهشی مشترک پرداختند و تفاهم نمودند که در زمینه های درمانی نیز در ارتباط با اختلالات مادر زادی (Inborn error of metabolism)همکاری های مشترک داشته باشند.