معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

کارگاه تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی با حضور اساتید و دانشجویان، روز چهارشنبه مورخ 17/6/1395 در سالن نحوی دانشگاه توسط دکتر عزیزا... دهقان برگزار گردید. در این کارگاه مباحث مربوط به نرم افزار spss و موارد مرتبط به تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی آموزش داده شد.

پیوست ها:

tahlil.pptx حجم فایل:6.21 مگابایت