معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به منظور ارتقاء فعالیت های پژوهشی در سال ۹۵اعتبار ویژه ای را بعنوان گرنت تحقیقاتی، به اعضای هیات علمی و دانشجویان اختصاص داده است. اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان می توانند درخواست خود را با رعایت دستورالعمل اعطای گرنت های تحقیقاتی حداكثر تا پایان آبان ماه ۹۵به معاونت پژوهشی ارسال نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه فرمایید.


پیوست ها:

grant.pdf حجم فایل:118.72 کیلوبایت