معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

با کمال مسرت و خوشحالی به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند که مجله گالن به عنوان تنها مجله از یک دانشگاه تیپ 3 در بانک اطلاعاتی Emerging Sources Citation Index-ESCIکه یکی از زیر مجموعه های ISI می باشد، نمایه شده است.

لازم به ذکر است این ژورنال به عنوان فصلنامه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا، دارای رتبه علمی پژوهشی به سردبیری دکتر افشین برهان حقیقی، دکتر مجتبی فرجام و دکتر علی اصغر کریمی مشغول بکار می باشد.