معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

بنیاد ملّی نخبگان به منظور هدایت هدفمند دانشجویان صاحب استعداد برتر در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراكز فنّاوری كشور، در سال 1393 آیین‌نامة اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر را به تصویب رساند و فرایند اجرای اعطای این تسهیلات به دانشجویان صاحب استعداد برتر دانشگاه های کشور از ابتدای سال تحصیلی 1393-94 آن آغاز شده است. لذا با توجه به برنامه ی ملی نخبگان مبنی بر توسعه دایره نخبگانی و امکان بهره مندی دانشجویان برتر دانشگاه های استان فارس از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان، سهمیه ی ویژه ای نیز در جوایز تحصیلی برای دانشجویان برتر دانشگاه های استان برای مقاطع مختلف تحصیلی در نظر گرفته شده است.

با توجه به محدود بودن سهمیه ی هر استان، دانشجویان واجد شرایط می توانند تا 30 تیرماه و دانشجویان جدیدالورود تا 20 مهرماه نسبت به ثبت نام در سامانه الکترونیکی مدیریت امور نخبگان(ثریا) اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل های پیوست مراجعه نمایید.

پیوست ها:

bartar.rar حجم فایل:1.51 مگابایت
poosternokhbegan1.png حجم فایل:1.14 مگابایت