معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

جلسه هم اندیشی پیرامون همکاری پژوهشی فی ما بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی فسا و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در قطب 5 کشوری در روز یکشنبه 16 خرداد ماه در سالن نحوی دانشگاه با حضور دکتر غلامرضا حاتم عضو هیئت علمی و رئیس برج پؤوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار گردید.

در ابتدای جلسه دکتر مجتبی فرجام قائم مقام معاونت تحقیقات دانشگاه گزارشی از مراحل تدوین تفاهم نامه قطب 5 کشوری، پیرامون همکاری دانشگاههای تحت پوشش جهت اجرای طرح های پژوهشی سخنانی ایراد کردند.

در این جلسه دکتر حاتم ضمن ارائه گزارش مبسوطی پیرامون برج پژوهش محمد رسول ا... از جمیع اساتید دانشگاه علوم پزشکی فسا برای انجام پروژه های مشترک دعوت به همکاری کردند. در انتهای جلسه دکتر علیرضا عسکری ریاست دانشگاه و دکتر احسان بهرامعلی معاون تحقیقات و فناوری به بیان پاره ای از مشکلات و پتانسیل های اینگونه همکاری ها پرداختند.