معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

کارگاه اخلاق در پژوهش توسط استاد بزرگوار جناب آقای دکتر بهروز آستانه، سردبیر محترم مجله ی Iranian Journal of Medical Sciences و عضو محترم هیات تحریریه مجله BMJ، در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید. این کارگاه از روز سه شنبه عصر مورخ 11/3/1395 تا ظهر چهار شنبه با حضور اساتید محترم پایه و بالینی دانشگاه و همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی و استعداد درخشان برگزار گردید. سرفصل های تدریس شده به شرح زیر می باشد:

مسائل اخلاقی مرتبط با نشر پزشکی ازجمله سرقت علمی،چاپ تکراری،تضاد منافع و غیره

پیوست ها:

Worshop Programs (1).doc حجم فایل:41.00 کیلوبایت