معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشوراز تاریخ 16 الی 19 شهریور ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار خواهد شد.

بدینوسیله از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه که علاقمند به همکاری در زمینه داوری علمی مقالات کنگره هستند دعوت بعمل می آید تا تاریخ 20/3/1395 از طریق آدرس پست الکترونیک کنگره و ثبت نام در وب سایت کنگره اقدام نمایند. یادآوری می نماید خلاصه مقالات جهت داوری طی دهه اول و دوم تیرماه سال جاری به داوران محترم ارسال خواهد شد.

آدرس پست الکترونیک کنگره:

آدرس وب سایت کنگره: src.kaums.ac.ir