معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

در جلسه ای که با حضور پزشکان خانواده شهری و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا با پروفسور رونقی، استاد دانشگاه UCSD کالیفرنیا برگزار شد، استاد ضمن بر شمردن عوامل خطر و عوارض بیماری دیابت بر راهکارهای عملی و ایده آل های علمی در راستای پبشگیری و درمان بیماری تاکید کردند.

پروفسور رونقی ضمناً به تاریخچه و اهداف تاسیس دانشگاه علوم پزشکی فسا اشاره فرمودند و خدمت رسانی به مردم را در زمینه سلامت، هدف اصلی این دانشگاه در بدو تاسیس برشمردند. ایشان به عنوان استاد افتخاری دانشگاه علوم پزشکی فسا تداوم خدمت در این دانشگاه را به عنوان علاقه ی شخصی و مبنی بر سیاست راهبردی ریاست دانشگاه مایه ی افتخار خود دانستند.