معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع پژوهشگران، دانشجویان و اعضای محترم هیئت علمی می رساند دسترسی به پایگاه اطلاعاتی EMBASE به طور آزمایشی برقرار گردیده و از آدرس http://www.embase.com/ قابل دسترسی می باشد. پایگاه اطلاعاتی EMBASE محیطی با امکان جستجوی پیشرفته در اطلاعات نمایه شده در این پایگاه داده را مهیا کرده و برای مطالعات سیستماتیک بسیار مفید می باشد.