معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

پنجمین کنگره ی کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه ی همکار جنوب کشور، در تاریخ 28 و 29 بهمن ماه در بوشهر و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی این شهر برگزار شد. دانشجویان دانشگاه فسا با مشارکت افتخار آمیز خود در این کنگره موفق به ارائه ی 11 مورد پوستر از مجموع 101 پوستر و 2 مورد سخنرانی از مجموع 20 سخنرانی شدند.

همچنین آقای رضا علیپور دبیر کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشگاه فسا از طرف کمیته ی علمی کنگره به عنوان داور انتخاب گردید و به داوری 2 پنل از مجموع 6 پنل این کنگره پرداخت.

لازم به ذکر است که از این میان پوستر آقای علی خرمندار از مجموع 11 پوستر انتخاب شده از دانشگاه علوم پزشکی فسا به عنوان پوستر برتر برگزیده شد.

داور کنگره:

رضا علیپور

ارائه دهندگان سخنرانی:

محمد حسین یزدان پناه

عبدالحمید ابراهیمی

ارائه دهندگان پوستر:

رضا علیپور

محمد حسین یزدان پناه

علی خرمندار

امیرعباس خوشبویی

سیده پگاه حمیدی

سالار حسین پور

شهاب مجیدی

محمد صادق وزیری

امیر رضا نیک منش