معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

بدین وسیله از تمامی اساتید محترم و پژوهشگران علاقه مند دعوت به عمل می آید در کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتیClinical Key که توسط استاد برجسته جناب آقای دکتر بهرامعلی در روز دوشنبه مورخ 03/12/1394 در محل سالن اجتماعات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزار می گردد، حضور بهم رسانید.