معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع علاقمندان گرامی می رساند دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص حمایت از طرح های فناورانه حوزه سلامت، اولویت های سموم و آلاینده های شیمیایی را در دستور کار خود قرار داده است.اولویت مذکور در سایت دفتر توسعه فناوری سلامت در دسترس می باشد.

نحوه دسترسی به سایت: www.hbi.ir–دفتر توسعه فناوری سلامت- گروه فناوری های تخصصی- کمیته ها- کمیته سموم و آلاینده های شیمیایی