معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند در صورتی که نیاز به متن کامل (Full text) مقاله ای دارند و امکان دسترسی برای آنها وجود ندارد، می توانند درخواست خود را با پرکردن فرم "درخواست full text مقاله" به معاونت تحقیقات دانشگاه ارائه داده و مقاله full text را از طریق ایمیل خود دریافت نمایند. لینک فرم درخواست full text مقالات در سایت معاونت تحقیقات و فناوری در قسمت منابع الکترونیک قرار گرفته است.