معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

   برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی فسا، نمایشگاهی جهت معرفی و عرضه محصولات و خدمات فناوری سلامت به منظور حمایت در خرید کالا و خدمات فناوری سلامت، دایر گردید. در این نمایشگاه که شرکتهای تولیدی، خدماتی و هسته های فناور دانشگاهی حضور داشتند، فعالان حوزه فناوری سلامت به معرفی محصولات و خدمات خود پرداختند.

   شایان ذکر است، شرکت هایی از مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی جهرم، آزمایشگاه نانو اداره آموزش و پرورش شهرستان فسا، شرکت سرمایه گذاری سپهر، هسته های فناور سلامت و آزمایشگاه گیاهان دارویی دانشگاه از حاضرین این نمایشگاه بودند.